Kategoriarkiv: Aktiviteter

AKTIVITETER 2020

Hvis ikke annet er nevnt holdes møtene på Huseby Gård, Skedsmo Bygdemuseum.

Torsdag 6. februar 2020 kl. 18.00:  Medlemsmøte. Merk tiden!
Oppvekst på Skedsmokorset under og etter okkupasjonen.
Tidsvitner fra «Korset» forteller fra sin oppvekst.

Onsdag 12. februar kl 12.00-14.00: Temalunsj
«Gardermoen, mer enn en flyplass» ved Åse Mørk.

Onsdag 4. mars kl 19.00-21.00: Temakveld
«Bensinstasjoner i Akershus» ved Kirsten Linde.

Torsdag 12. mars kl. 19.00: Årsmøte NB: AVLYST!

Onsdag 15. april kl. 12.00-14.00:
Temalunsj
«Ravinene i Skedsmo ved Sverre Solberg. NB: AVLYST!

Torsdag 23. april kl. 18.00: Vårvandring 
Vårvandring / vårtur til Fetsund Lenser og Blesa. NB: AVLYST!

Onsdag 6. mai kl. 17.00 i Norsk Teknisk Museum, Kjelsås
Spesialinvitasjon til Romerike og Skedsmo historielags medlemmer:
Resultater fra utgravningene i Oslos havn,
med spesiell fokus på funn med tilknytning til trelasteksporten i 1500-1700 tallet. NB: AVLYST!
Sven Ahrens, førstekonservator NMF ved Norsk Maritimt Museum, orienterer.

Søndag 10. mai kl. 12.00: 500-årsjubileum for Sagelvas første sag
Fellesarrangement med Lørenskog historielag og Sagelvas Venner
ved  Sagelvas første kjente sagsted fra 1520: Fjellhamardammen.
Etter en kort seremoni vandring til Mølleparken i Sagdalen. NB: AVLYST – UTSATT!
Der har Sagelvas Venner sesongåpning med åpen sag og kvern etc.

Søndag 16. august kl. 11.00-16.00. Barnas Dag på Huseby gård 
Omfattende program med Skedsmo skolekorps, brannbilen Pernille, hestekjøring, Gråtass og tråtraktorer, dyr på tunet, natursti og mye mer.

Primo september – en lørdag eller søndag: ÅRETS HØSTTUR
Busstur til Brumunddal og Helgøya. Nærmere program kommer.

Søndag 13. september kl. 13. Pilgrimsvandring over Farseggen
Start på Leirsund, avslutning med kaffe på Sten Menighetshus.

Torsdag 22. oktober – Medlemsmøte på Asak skole
Med omvisning på gamleskolen fra 1865.

Onsdag 11. november kl. 12 – 14. Temalunsj Huseby
«500 år med sager i Skedsmo» ved Steinar Bunæs.

Fredag 4. desember kl. 19.00 – Julemøte på Skedsmotun

Mandag 14. desember – Huseby kl. 16 – 18. «Lys i gamle hus»

———————————————————–

Temalunsjene arrangeres av Huseby gårds venner og Skedsmo historielag i samarbeid med Skedsmo bygdemuseum. Den første halvtimen serveres lunsj inspirert av dagens tema. Entre kr. 100,-. Vi har betalingsterminal og Vipps.

Huseby Gårds Venner har lørdagskafé i bestyrerboligen hver lørdag kl 12-14 fra og med 3. oktober. Avsluttes med risgrøt og julesanger lørdag 19. desember.