Kontortid torsdager 10.00-13.00

Skedsmo Historielag har bemannet kontor alle torsdager fra 10.00-13.00. Vi har kontorer i annen etasje i Romerike Historielags hus, like ved Skedsmo kirke.
Velkommen innom!
Styret