ÅRSMØTET 12. mars AVLYST

Skedsmo Historielag utsetter sitt tillyste årsmøte torsdag 12. mars i lys av de rådende anbefalinger. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når forholdene er mer avklart.
Styret