Kontortid torsdager 10.00-13.00

Skedsmo Historielag vil bemanne sitt kontor alle torsdager fra 09.00-12.00 fram til St. Hans. Vi har kontorer i annen etasje
i Romerike Historielags hus, like ved Skedsmo kirke.
Velkommen innom!
Styret