Alle innlegg av steinarbu

AKTIVITETER 2023

Kommentarer eller forslag bes sendt vår leder Vidar Larsen, e-post ingmund@online.no . Alternativt til Skedsmo Historielag, Vestvollveien 54, 2019 SKEDSMOKORSET.

Styre
Leder                           Vidar Larsen
Nestleder                     Steinar Bunæs
Sekretær                      Marit Friberg
Kasserer                      Bjørn Hvinden
Styremedlemmer           Svein Stidahl og Tone Sigvartsen
Varamenn                    Frank Solli og Thore Holm
Fest- og arr. komité       Sissel Hoel og Karoline Strøm