Alle innlegg av steinarbu

AKTIVITETER 2018

Torsdag 1. februar 2018 kl. 19.00 på Trevar’n, Sagdalsvn. 24, Strømmen:  Medlemsmøte
Foredrag: Runolog og konservator Jonas Nordby forteller om Runer i vårt nærområde.
Han er kjent for å gjøre dette på en morsom og folkelig måte. Lenke til RB-Det skjer.

Onsdag 14. februar kl 12.00-14.00: Temalunsj – Barneselskap på 50-60 tallet
Som forberedelse til ny utstilling blir det mimrestund med Juliane Sukkestad fra MiA.

Onsdag 7. mars 2018 kl. 19.00 på Sten Menighetshus,  Joleidveien: Årsmøte 
Etter møtet vil Vidar Larsen og Svein Stidahl orientere og presentere Skeidismo,
området fra Skedsmo Kirke til Huseby gård.

Onsdag 21. mars kl 12.00-14.00: Temalunsj – Bokprat
Møt ansatte i Skedsmo bibliotek som forteller om bøker som har gjort inntrykk.

Fredag 13. april 2018 kl. 19.00 på Skedsmo Samfunnshus:
Hans Børli i ord og toner ved Erik Lukashaugen og Sverre Eier. 

Arrangører: Huseby Gårds venner, Skedsmo Historielag, Skedsmo Bygdekvinnelag, Skedsmo Bondelag og Nedre Romerike Skogeierlag. Salg av drikke etc. Inngang kr 150,-.

Onsdag 18.april kl 12.00-14.00: Temalunsj – Planter i kasser og krukker
Gartner Margareth Skog gir råd og svarer på spørsmål om hva som kan passe.

Torsdag 26. april kl. 18.00 på Fjerdingby, Rælingen: Vårvandring
Denne våren har vi invitert oss til Rælingen bygdetun, Kirkeveien 20, 2008 Fjerdingby. Her vil Lene Skovholt fra Rælingen Historielag vise oss rundt på bygdetunet og gi oss spennende historier fra Rælingens rikholdige arkiv. Medlemmer fra Rælingen Historielag ønsker også å være tilstede. Kaffe og enkel servering.
Påmelding er ikke nødvendig, men trenger du transport, ber vi deg kontakte en av oss:      Marit Friberg, mobil 928 30 456 e-post fribergmarit@gmail.com,
Vidar Larsen mobil 901 46 318, tlf 63 87 77 00, e-post ingmund@online.no eller
Hans Georg Molvig mobil 915 99 681, e-post sofie.molvig@gmail.com
Er været dårlig vil Lene holde et foredrag innendørs om gamle veifar i Rælingen.

Onsdag 2. mai kl 17: Temaforedrag på Teknisk Museum, Kjelsås, Oslo 
Denne dagen skal Strømmen Trævarefabriks flotte dragestilhus til hele verden presenteres gjennom et større arrangement i regi av foreningene Tekna, Nito og Teknisk Museums venner.  Medlemmer av Skedsmo Historielag er invitert til arrangementet, som starter med en enkel bespisning fra kl 16. Verken bevertning eller adgang vil denne dagen koste noe, men det kreves påmelding. Kontakt Steinar Bunæs på 40204126.

Lørdag 5. mai kl 12.00: Sommerens utstilling på Skedsmo bygdemuseum kalles
Finn tilbake til barndommen. Den holdes i det gamle Grisehuset.
Utstillingen fokuserer på barn og lek i Skedsmo i etterkrigstiden.
Inngang: 30,- for barn, 60,- for voksen, 150,- for familie.
Arrangører: Huseby gårds venner, Skedsmo historielag og Skedsmo bygdemuseum

Søndag 19. august kl. 12.00-16.00 på Huseby:  Barnas Dag
Hestekjøring, dyr på tunet, åpen smie, natursti, gråtass, tråtraktor, utkledning, utkledning: lån et kostyme, håndverksaktiviteter, eventyrlig, takkebakst, jakten på husdyra, arbeid og lek på gården, hesteskokasting og mye mer! Sommerens utstilling «Barn og lek i Skedsmo på 50/60-tallet» og sagmesterboligen Nebben er også åpen for besøk og omvisning. Kafé og museumsbutikk.
Pris: barn kr. 30, voksne kr. 60, familie kr. 150. Inkluderer alle aktiviteter.
Velkommen!     Husebys gårds venner, Skedsmo historielag, Skedsmo husflidslag, Sagelvas Venner, Huseby 4H

Fredag 24. august kl 17-20: Møt oss på Sagelvafestivalen i Mølleparken, Sagdalen.

Søndag 2. september – Høsttur Drøbak og Oscarsborg Festning – Påmelding
Buss fra Huseby kl 10.00. Omvisning m/guide på Oscarsborg.  Lunsj i Drøbak

Torsdag 11. oktober kl. 19.00 på Huseby:  Medlemsmøte
Landskapsgeograf og fotograf Oskar Puschmann forteller om Landskap i endring.

Onsdag 17. oktober kl 12.00-14.00: Temalunsj – Epledagen
Markeres bl.a med diktet om Adam, Eva og slangen, andre historier og fakta om epler.

Onsdag 21. november kl 12.00-14.00 : Temalunsj –  Smia til Håkonsen
Tidsvitner forteller fra den gang smia var i bruk.

Søndag 2. desember kl 16: Julegrantenning
på plenen utenfor bestyrerboligen i samarbeid med Skedsmokorset vel.

Fredag 7. desember kl. 19.00 på Skedsmotun:  Julemøte
Visesanger og kåsør Louis Jacoby underholder.
———————————————————–

Temalunsjene arrangeres av Huseby gårds venner og Skedsmo historielag i samarbeid med Skedsmo bygdemuseum. Den første halvtimen serveres lunsj inspirert av dagens tema. Entre kr. 100,-. Vi har betalingsterminal og Vipps.

Huseby Gårds Venner har lørdagskafé i bestyrerboligen hver lørdag kl 12-14 fra og med 3. oktober. Avsluttes med risgrøt og julesanger lørdag 15. desember.