Alle innlegg av steinarbu

AKTIVITETER 2020

Hvis ikke annet er nevnt holdes møtene på Huseby Gård, Skedsmo Bygdemuseum.

Torsdag 6. februar 2020 kl. 18.00:  Medlemsmøte. Merk tiden!
Oppvekst på Skedsmokorset under og etter okkupasjonen.
Tidsvitner fra «Korset» forteller fra sin oppvekst.

Onsdag 12. februar kl 12.00-14.00: Temalunsj
«Gardermoen, mer enn en flyplass» ved Åse Mørk.

Onsdag 4. mars kl 19.00-21.00: Temakveld
«Bensinstasjoner i Akershus» ved Kirsten Linde.

Torsdag 12. mars kl. 19.00: Årsmøte NB: AVLYST!

Onsdag 15. april kl. 12.00-14.00:
Temalunsj
«Ravinene i Skedsmo ved Sverre Solberg. NB: AVLYST!

Torsdag 23. april kl. 18.00: Vårvandring 
Vårvandring / vårtur til Fetsund Lenser og Blesa. NB: AVLYST!

Onsdag 6. mai kl. 17.00 i Norsk Teknisk Museum, Kjelsås
Spesialinvitasjon til Romerike og Skedsmo historielags medlemmer:
Resultater fra utgravningene i Oslos havn,
med spesiell fokus på funn med tilknytning til trelasteksporten i 1500-1700 tallet. NB: AVLYST!
Sven Ahrens, førstekonservator NMF ved Norsk Maritimt Museum, orienterer.

Søndag 10. mai kl. 12.00: 500-årsjubileum for Sagelvas første sag
Fellesarrangement med Lørenskog historielag og Sagelvas Venner
ved  Sagelvas første kjente sagsted fra 1520: Fjellhamardammen.
Etter en kort seremoni vandring til Mølleparken i Sagdalen. NB: AVLYST – UTSATT!
Der har Sagelvas Venner sesongåpning med åpen sag og kvern etc.

Søndag 16. august kl. 11.00-16.00. Barnas Dag på Huseby gård 
Omfattende program med Skedsmo skolekorps, brannbilen Pernille, hestekjøring, Gråtass og tråtraktorer, dyr på tunet, natursti og mye mer. NB: AVLYST!

Primo september – en lørdag eller søndag: ÅRETS HØSTTUR
Busstur til Brumunddal og Helgøya. Nærmere program kommer. NB: AVLYST!

Søndag 13. september kl. 13.00. Pilgrimsvandring over Farseggen
Start på Leirsund, avslutning med kaffe på Sten Menighetshus.

Søndag 20. september kl. 12.00 arrangeres Kulturminnedagen på Huseby.

Det utsatte årsmøtet holdes på Huseby torsdag 24. september kl. 1900.
(Regnskap og årsberetning er sendt ut 27. februar 2020).

Torsdag 22. oktober – Medlemsmøte på Asak skole
Med omvisning på gamleskolen fra 1865.

Onsdag 11. november kl. 12 – 14. Temalunsj Huseby
«500 år med sager i Skedsmo» ved Steinar Bunæs.

Fredag 4. desember kl. 19.00 – Julemøte på Skedsmotun

Mandag 14. desember – Huseby kl. 16 – 18. «Lys i gamle hus»

———————————————————–

Temalunsjene arrangeres av Huseby gårds venner og Skedsmo historielag i samarbeid med Skedsmo bygdemuseum. Den første halvtimen serveres lunsj inspirert av dagens tema. Entre kr. 100,-. Vi har betalingsterminal og Vipps.

Huseby Gårds Venner har lørdagskafé i bestyrerboligen hver lørdag kl 12-14 fra og med 3. oktober. Avsluttes med risgrøt og julesanger lørdag 19. desember.