Forside

Skedsmo Historielag arbeider for å øke kunnskapen om Skedsmos historie og ønsker å ta vare på tradisjoner, historiske minnesmerker og naturherligheter.

Hvis ikke annet er nevnt holdes møtene på Skedsmo Bygdemuseum Huseby.

Skedsmo Historielag har medlemmer fra hele kommunen.
Velkommen til våre møter og arrangementer!

Historielagets program 2022

Medlemsmøte 3. februar er avlyst.

Temalunsj på Huseby onsdag 16. februar kl 12.00.

Vårt årsmøte holdes på Huseby torsdag 10. mars kl. 19.00.

Temalunsj på Huseby onsdag 30. mars kl. 12.00.

Besøk på Fetsund Lensemuseum torsdag 28. april kl. 18.00.

Vandring i Nordroa torsdag 2. juni kl. 18.00.

Barnas Dag på Huseby søndag 12. juni.

NB: Årets Børlistevne søndag 5. juni

Til styrene i
Skedsmo historielag
Skedsmo bygdekvinnelag
Skedsmo bondelag
Nedre Romerike skogeierlag

Vi har i en del år hatt hyggelige dagsturer sammen, av og til også med overnatting rundt om i Norge, Sverige og til og med i Tyskland. Nå som pandemien har roet seg litt er det flere som har etterspurt hvem som står for tur. Siden vi i Huseby gårds venner har mistet oversikten, og Stig kom med forslag om tur til årets Børlistevne har vi bestilt buss fra Jenssen Busstransport til søndag 5. juni, dvs 1. pinsedag. Håper dere kan spre vedlagte invitasjon til egne medlemmer.

Turen koster kr 1100,- og inkluderer inngangsbillett og mat og kaffe fra Max Ivan i tillegg til bussen. Vi spiser samlet kl 12.30. Drikke til maten må den enkelte betale selv da han har skjenkebevilling og dermed mye å velge mellom.

Påmelding direkte til HGVs konto 1286.41.89057 etter prinsippet først til mølla. Det er en stor buss, men skulle det bli fullt vil de sist påmeldte få reurnert beløpet straks etter fristen er omme.

Bussen kommer til Huseby gård kl 9.50 for avreise kl 10, tilbake ca kl 19.

Med hilsen
Elin Løken
leder, Huseby gårds venner
938 38 899