Forside

                                                  Skedsmo Historielag arbeider for å øke kunnskapen om Skedsmos historie og ønsker å ta vare på tradisjoner, historiske minnesmerker og naturherligheter.

Hvis ikke annet er nevnt holdes møtene på Skedsmo Bygdemuseum Huseby.

Skedsmo Historielag har medlemmer fra hele kommunen.
Velkommen til våre møter og arrangementer!

Sommerhilsen 2021

Kjære medlemmer!

Et nytt halvår er gått og fortsatt er det en del restriksjoner av pandemien vi må forholde oss til.  På grunn av nye mutasjoner, ser vi det fremdeles utfordrende å arrangere turer, møter og andre aktiviteter.

Under nedstengningen har imidlertid lagets styre hatt positive aktiviteter både utendørs og på teams.

  • Vi har jobbet med å registrere gamle kulturminner med nye skilt og informasjonsplakater om stedet.
  • Restaurering av steinhuset i Bålarud er godt i gang. Etter nedmontering av treverk og mur har dugnadsgjengen nå startet med å stable den gamle muren opp igjen.
  • Vi har deltatt i «Den kulturelle skolesekken» for 7. klasse både på Huseby og Sagelva.
  • I samarbeid med Kjellergruppa har vi intervjuet tidsvitner fra 2.verdenskrig. Vannbassenget ved Berg gård og en bunker under radiostasjonen på Riis er undersøkt. Selve radiostasjonen er imidlertid revet for mange år siden.
  • Skeidismo-prosjektet har tatt seg opp igjen etter lav aktivitet første kvartal dette året.
  • Styret har vært på vandring langs pilgrimsleden fra kirken til Brånåsen og deretter opp til Nitteberg. Begge steder er det gravhauger hvor det også vil bli satt opp skilt og informasjonsplakater.
  • Kaffebord, et hvilested for pilgrimer, ved Skedsmo kirke, er i første omgang satt opp ved minnestøtten, men vil bli flyttet nærmere Sten Skole.
  • Åpen kirke for pilgrimer. Som en prøveordning i juli vil kirken være åpen for pilgrimer tre dager i uken, mandag, onsdag og torsdag.
  • Dugnad Gjelleråsen. Rydding ca. 100 m av Oldtidsveien for gjengroing og nedfall, samt rengjøring og maling av teksten som står på minnesteinen:

«Her stanset bønder og soldater Carl XII marsj gjennom Skedsmo».

  • I forbindelse med sammenslåingen av Sørum, Fet og Skedsmo, er det dannet et Forum for kulturvern i nye Lillestrøm kommune. Forumet består bl.a. av samtlige historielag og tilsluttede interessegrupper i den nye kommunen. Vår leder sitter i arbeidsgruppa.

Besøk oss gjerne på vår hjemmeside: https://skedsmohistorielag.no/ eller på Facebook Skedsmo Historielag.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen

Styret