Forside

Skedsmo Historielag arbeider for å øke kunnskapen om Skedsmos historie og ønsker å ta vare på tradisjoner, historiske minnesmerker og naturherligheter.

Hvis ikke annet er nevnt holdes møtene på Skedsmo Bygdemuseum Huseby.

Skedsmo Historielag har medlemmer fra hele kommunen.
Velkommen til våre møter og arrangementer!

Historielagets program 2023

 Medlemsmøte om Strømmens Værksteds fantastiske historie

Strømmens Værksted var på mange måter ett med stedet Strømmen, grunnlagt rett etter at oppgangssagene ble utkonkurrert av dampsagene.  Skedsmo historielag ønsker å løfte fram denne virksomhetens enorme betydning for hele distriktet, og har valgt å legge årets første åpne medlemsmøte til Strømmen. Der vil Steinar Bunæs gi et tverrsnitt av bedriftens fantastiske historie gjennom mer enn hundre år.

Velkommen!

Torsdag 26. januar kl. 19 i Velferden, Strømsveien 66 B, Strømmen. 
Åpent for alle interesserte.
Entré kr. 50.
Enkel servering.

Skedsmo Historielag årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte torsdag 23. mars 2023 kl. 18.00. Huseby gård.
Faglig innslag: Opptak med intervju av gamle Skedsmosokninger. Enkel servering.

Huseby Gårds Venner årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte tirsdag 28. mars 2023 kl. 19.00. Huseby gård.
Før årsmøtet vil avdelingsleder for kultur og frivillighet i
Lillestrøm kommune, Amund Oserud Bentzen, orientere om status for
ombygging av Husebylåven. Enkel servering.

Velkommen til åpent møte: