Forside

Skedsmo Historielag arbeider for å øke kunnskapen om Skedsmos historie og ønsker å ta vare på tradisjoner, historiske minnesmerker og naturherligheter.

Hvis ikke annet er nevnt holdes møtene på Skedsmo Bygdemuseum Huseby.

Skedsmo Historielag har medlemmer fra hele kommunen.
Velkommen til våre møter og arrangementer!

Historielagets program 2022

Medlemsmøte torsdag 20. oktober kl 19.00. 
Om sundstedene på Romerike
ved tidligere direktør ved Vegmuseet, Geir Paulsrud.

Julemøte torsdag 1. desember kl 18.00 i Leirsund Velhus.