Forside

Skedsmo Historielag arbeider for å øke kunnskapen om Skedsmos historie og ønsker å ta vare på tradisjoner, historiske minnesmerker og naturherligheter.

Hvis ikke annet er nevnt holdes møtene på Skedsmo Bygdemuseum Huseby.

Skedsmo Historielag har medlemmer fra hele kommunen.
Velkommen til våre møter og arrangementer!

Historielagets program 2022

Ny infotavle om telthuset ved Leikvoll gård på Myrersletta

Her er tavlen som historielaget satte opp ved Leikvoll gård høsten 2022.

Julemøte torsdag 1. desember kl 18.00 i Leirsund Velhus.