Om laget

Skedsmo Historielag ble stiftet 26. januar 1954 på Huseby gård – nå Skedsmo Bygdemuseum Huseby. Laget har som formål å arbeide for økt kunnskap om Skedsmos historie og ta vare på bygdens tradisjoner, historiske minnesmerker og naturherligheter. Dette gjøres gjennom medlemsmøter, vandringer med guide på historiske steder og artikler i Romerike Historielags medlemsblad Skytilen, på internett og i lokalavisene.

På medlemsmøtene har vi gjerne en kåsør som orienterer om bestemte historiske emner. Det kan være spesielle hendelser i bygda, personer som har utmerket seg, håndverks- og jordbrukstradisjoner, tidligere industrivirksomhet m.m.

Laget arbeider aktivt for å ta vare på historiske verdier i kommunen. Dette gjelder bygninger, gårdstun, kulturområder, veier og annet. Et viktig arbeid er også å lage informasjonstavler ved de enkelte severdigheter. I denne sammenheng samarbeider laget med kulturavdelingene i både kommunen og fylket.

Sporene fra fortiden er mange og gamle i vår bygd. Nylig er det avdekket rester etter 5000 år gamle boplasser på Asak ved Leirsund. I forbindelse med utvidelse av Skedsmo kirkegård er det funnet pilspisser fra yngre jernalder, altså vikingtiden. Et av de eldste kjente veifar i landet – Oldtidsveien mellom Viken (Oslo) og Nidaros – går gjennom vår kommune og er fortsatt farbar. Veien ligger i naturskjønne og spennende områder som f eks over ravineryggen Farseggen. Våre vandringer går gjerne til slike severdigheter, og historien blir fortalt av spesielt interesserte guider.

Vår interesse for historie begrenses ikke bare til Skedsmo. Derfor arrangerer vi turer til historiske severdigheter også andre plasser i Norge. Dette gjøres som dagsturer med buss og guide.

Alle er velkommen som medlem i Skedsmo historielag. Dersom du er innflytter i kommunen er vi også interessert i å høre om historiske ting der du kommer fra.

Laget har nær 200 medlemmer og virkeområdene er Strømmen, Kjeller, Skedsmokorset og Leirsund. Laget står tilsluttet Romerike Historielag som er en paraplyorganisasjon for alle lokale historielag på Romerike. Medlemskontingenter er kr 300,- pr år.

Basisinformasjon
Bankkonto  1286 47 78079
Org.nummer 995 622 556
VIPPS   621209

Dersom du ønsker å vite mer om oss eller bli medlem kan du kontakte Vidar Larsen tlf 901 46 318.

I 2022 består styret av følgende:

Navn Adresse e-post tlf
Vidar Larsen
leder
Kongsrudveien 197
2015 Leirsund
ingmund@online.no 901 46 318
Steinar Bunæs
Nestleder
Niels Høeghs vei 10
1465 Strømmen
steinarbu@gmail.com 402 04 126
Bjørn Hvinden
kasserer
Korshagen 23
2020 Skedsmokorset
970 46 157
Marit Friberg
sekretær 
Tærudstien 35
2020 Skedsmokorset
fribergmarit@gmail.com 928 30 456
Tone Sigvartsen
styremedlem
Brånåslia 5
2019 Skedsmokorset
tonesigvartsen@hotmail.com 980 42 787
Svein Stidahl
styremedlem
Sundveien 24
2015 Leirsund
sveinst@jayasena.com 971 10 164
Frank Solli
varamedlem
Bakkeveien 4
2010 Strømmen
frank.erik.solli@outlook.com 936 83 375
Thore Holm
varamedlem
Viervangen 53
2022 Gjerdrum
t.holm@live.no 928 34 279